Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu súhrnnej správy
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
Obdobie
Štvrťrok: IV. štvrťrok
Rok: 2018


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
       Novohradská knižnica
IČO: 35987146
J.Kármána 2 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Telefón: +421 474513238
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo (internetová adresa)


ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.3) Druh zákazky
Súhrny


ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Časť: 1
V.1)
Zákazka č.: 1
Názov: systém rádiofrekvenčnej identifikácie a ochrany knižného fondu
Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://www.bbsk.sk
Druh zákazky: Služby
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
25.10.2018


V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 3
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3


V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
ORIS PLUS SK s.r.o.
IČO: 35962127
Dohnányho 7 , 917 02 Trnava
Slovensko
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 10 650,20 EUR bez DPH

Časť: 2
V.1)
Zákazka č.: 2
Názov: tepelná izolácia a znížený sadrokartónový strop
Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://www.bbsk.sk
Druh zákazky: Práce


V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
07.11.2018
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 3
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
SPODSTAV, s.r.o.
IČO: 44134151
Zvolenská cesta 5034/49 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 8 332,65 EUR bez DPH


Časť: 3
V.1)
Zákazka č.: 3
Názov: automatizovaný knižnično-informačný systém
Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://www.bbsk.sk
Druh zákazky: Služby


V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
14.11.2018
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 2
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
SVOP, spol. s r.o.
IČO: 30775264
Pod rovnicami 730/2 , 841 04 Bratislava
Slovensko
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dodávateľom je MSP: Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 8 160,00 EUR bez DPH


ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.01.2019

**********************************************************************

 HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu súhrnnej správy
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Obdobie
Štvrťrok: I. štvrťrok
Rok: 2019


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Novohradská knižnica
IČO: 35987146
J.Kármána 2 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Telefón: +421 474513238
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo (internetová adresa)


ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.3) Druh zákazky
Tovary


ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Časť: 1
V.1)
Zákazka č.: 1
Názov: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://bbsk.sk
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
26.11.2018
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 1
Počet prijatých ponúk: 1
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Novohradské osvetové stredisko
IČO: 45020094
J.Kármána 2 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 3 033,00 EUR bez DPH


Časť: 2
V.1)
Zákazka č.: 2
Názov: Nákup knižničného fondu
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
15.02.2019
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 1
Počet prijatých ponúk: 1
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
DOVÁĽ, s.r.o.
IČO: 47336587
Družby 6 , 987 01 Poltár
Slovensko
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 2 006,46 EUR bez DPH


ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.04.2019

 *********************************************************************************

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu súhrnnej správy
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Obdobie
Štvrťrok: II. štvrťrok
Rok: 2019


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Novohradská knižnica
IČO: 35987146
J.Kármána 2 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Telefón: +421 474513238
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.nklc.sk


ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.3) Druh zákazky
Tovary


ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Časť: 1
V.1)
Zákazka č.: 1
Názov: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 12. d)
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
26.11.2018
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 1
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Novohradské osvetové stredisko
IČO: 45020094
J.Kármána 2 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Telefón: +421 0474331534
Internetová adresa (URL): http://www.noslc.sk
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 3 033,00 EUR bez DPH


Časť: 2
V.1)
Zákazka č.: 2
Názov: Nákup knižničného fondu 12. b)
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.04.2019
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 1
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
DOVÁĽ, s.r.o.
IČO: 47336587
Družby 6 , 987 01 Poltár
Slovensko
Telefón: +421 0474331684
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 1 347,39 EUR bez DPH


Časť: 3
V.1)
Zákazka č.: 3
Názov: Nákup knižničného fondu 12. b)
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
27.05.2019
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 1
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Ing. Ivan Lazík
IČO: 43379991
Hany Melíčkovej 12 , 841 05 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 910900639
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 1 080,32 EUR bez DPH


Časť: 4
V.1)
Zákazka č.: 4
Názov: Materiál pre tvorivé dielničky 14.
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
10.04.2019
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 1
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
ESV plus, s.r.o
IČO: 36642321
Potočná 145/43 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Telefón: +421 04743331608
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 1 052,18 EUR bez DPH


ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2019

*****************************************************************************

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu súhrnnej správy
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
Obdobie
Štvrťrok: II. štvrťrok
Rok: 2019

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Novohradská knižnica
IČO: 35987146
J.Kármána 2 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Daša Filčíková
Telefón: +421 474513238
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.nklc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.nklc.sk3


ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.3) Druh zákazky
Služby


ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Časť: 1
V.1)
Zákazka č.: 00141/2019
Názov: Rekonštrukcia strechy nad objektom Novohradskej knižnice, ul. J.Kármána 2, Lučenec - II. Etapa
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
07.05.2019
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 3
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Ing.Arch. Branislav Pavlo
IČO: 46937315
Petofiho č. 8 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.arch.Branislav Pavlo
Telefón: +421 0911887680
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 5 990,00 EUR bez DPH


Časť: 2
V.1)
Zákazka č.: 00178/2019
Názov: Výmena okien a dverí - pokračovanie, Repasácia, výmena dverí
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk


V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
18.06.2019
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 3
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Ján Parobek - INŠTAL, s.r.o.
IČO: 50720856
9. mája 2446 , 980 55 Klenovec
Slovensko
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 19 431,40 EUR bez DPH


Časť: 3
V.1)
Zákazka č.: 00177/2019
Názov: Novohradská knižnica, Lučenec - aktualizácia PD pre rekonštrukciu budovy ul. J.Kármána 2 - zmena PD -
riešenie časti budovy
Odkaz na zverejnenú zmluvu: http://www.bbsk.sk


V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
17.06.2019
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet oslovených uchádzačov: 3
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Ing. Attila Farkaš - Projektovanie stavieb
IČO: 47909374
Pinciná č. 119 , 984 01 Lučenec
Slovensko
Telefón: +421 0911613743
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dodávateľom je MSP: Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti 7 920,00 EUR bez DPH


ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2019