Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizuje Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov vo výške 319 400€

„Rekonštrukciu objektu Novohradskej knižnice“ – oddelenie literatúry pre deti a oddelenie náučnej literatúry. 

Z uvedeného dôvodu prosíme čitateľskú verejnosť o toleranciu pri poskytovaní výpožičných služieb uvedených oddelení.