Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...NKLC v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ponúka služby nevidiacim a zrakovo postihnutým.

 

 • zvukové knihy na audiokazetách (krásnu literatúru pre mládež a dospelých)
  • požičiavajú sa absenčne mimo budovy knižnice) 
  • výmenné súbory titulov sa pravidelne vymieňajú
 • zvukové náučné knihy na formáte DAISY na CD
  • na základe požiadavky pre používateľa objedná knižnica z SNK v Levoči
  • požičiavajú sa len prezenčne (v priestoroch knižnice) na špeciálnom prehrávači
 • požičiavanie aj registrácia za používateľa sú bezplatné
 • zvukové knihy sa požičiavajú na Oddelení beletrie NKLC