Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Používateľ s platným čitateľským preukazom má právo vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely na určenom študijnom mieste v internetovej časti verejného internetu oddelení.

Nie je povolené:

  • prezeranie web stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus
  • sťahovanie filmov, hudby alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv
  • prestavovanie a konfigurácia PC

Používateľ tejto služby by mal mať aspoň základné znalosti s PC.

K vytlačeniu potrebných informácií slúži textový a tabuľkový editor. Vytlačenie informácií z internetových stránok, textových a tabuľkových editorov a obrázkov sa považuje za platenú službu v zmysle Cenníka NKLC (príloha 1). Čas prezerania a štúdia internetových stránok je stanovený na jednu hodinu pre členov s platným čitateľským preukazom, max. 30 minút pre deti a nečlenov knižnice po zaplatení jednorazového poplatku. Ak sú študijné miesta obsadené, používateľ môže požiadať o rezerváciu. V knižnici je možné pripojenie k bezdrôtovej sieti knižnice prostredníctvom vlastných prenosných zariadení používateľov. Pri použití WIFI pripojenia sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktoré používateľovi poskytnú zamestnanci knižnice. Používateľ je povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca knižnice, ktorý môže pri nedodržaní pokynov a pravidiel využívania internetových služieb, okamžite zrušiť využívanie služby, resp. po opakovaní porušení zo strany používateľa, zakázať na stanovený čas jeho prístup k verejnému internetu.

 

 

VÝŇATOK

 

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

6. Internetové služby

 

Pre členov knižnice je prístup poskytovaný bezplatne ako súčasť členstva

  • poplatok pre členov za nadčas (bod 9.6):    2,00 €
  • jednorazový denný poplatok pre nečlenov:  1,00 €

 

Tlač

  • jednostranne (čiernobiela)   0,20 €
  • obojstranne (čiernobiela)     0,30 €
  • jednostranne (farebná)        0,30 €
  • obojstranne (farebná)         0,40 €