Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby.

  • informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch, o poskytovaných službách - osobne, telefonicky, e-mailovou poštou, službou „Spýtajte sa knižnice“ na webovej stránke NKLC
  • rešeršné služby (príloha 1)
  • konzultácie k problematike knižničnej práce
  • exkurzie a prednášky, hodiny informatickej výchovy detí a študujúcej mládeže
  • konzultácie pri vyhľadávaní v on-line katalógu a iných databázach
  • zhotovenie kópie časti dokumentu knižnice na požiadanie používateľa pre vlastné účely

Zdravotne postihnutým môže knižnica na požiadanie zabezpečiť rozvoz knižničných dokumentov domov.

 

VÝŇATOK

 

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

8. Iné služby

 

Rezervovanie / Objednávka (odloženie) dokumentu:  0,50 € za každý dokument