Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...



...

 

Elektronické výpožičné služby

 

  • online katalóg dokumentov Novohradskej knižnice (NKLC)
  • e-knihy
  • onlina kataló GALE
  • elektronické žiadanky na výpožičky a rezervácie
  • konto používateľa poskytuje informácie o požičaných dokumentoch, termíne návratu výpožičiek, rezervovaných tituloch, možnosť prolongácie výpožičky, sledovanie termínu platnosti preukazu, upozorňovanie e-mailom na ukončenie platnosti preukazu
  • upozorňovanie e-mailom o blížiacom sa vypršaní výpožičnej lehoty
  • zasielanie oznamu o dostupnosti rezervovanej literatúry
  • zasielanie 1. a 2. upomienky e-mailom