Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Ocenenia

Poďakovanie spoločnosti Info Consult za podporu súťaže "Pravá tvár počítača a život bez neho".

Poďakovanie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča za blahoželanie vytvorené pri príležitosti jeho narodenín

Poďakovanie Stredoškolskej únie Slovenska za príspevok do projektu "Book Swap".