Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Informácie o knižnici

Novohradská knižnica

 

Najstaršou knižnicou v regióne bola Knižnica kalvínskej školy v Lučenci o ktorej prvá zmienka pochádza z roku 1590. Postupne sa budovali knižnice teologického ústavu, kolégia a lýcea. Knižnica gymnázia bola obnovená v roku 1820 a v roku 1885 už mala 11504 zväzkov. Medzi vzácne knihy patrilo Komenského dielo „Opera didactica omnia“ z roku 1657, Starý a Nový zákon vydaný v Benátkach v roku 1481. Bohatá bola aj Knižnica evanjelického čítacieho a pracovného spolku pri Evanjelickom gymnáziu v Lučenci. Zo súkromných knižníc najväčšiu vybudovali v Novohrade Rádayovci, Pavol Ráday II. (1677 - 1773) a Gedeon Ráday ml. (1806 - 1873).

Podľa dostupných informácií prvou verejnou knižnicou v Lučenci a predchodkyňou dnešnej Novohradskej knižnice bola Mestská knižnica, zničená po požiari v roku 1849 a znovu založená v roku 1851 vďaka knižnému daru od Augustína Kubínyiho z Vidinej, odhadovanému na 5000 zväzkov. V roku 1900 mala knižnica vo svojom fonde približne 20500 zväzkov. Po vzniku ČSR v roku 1918 rozšírila svoju činnosť v súlade so zákonom NZ ČSR č. 430/1919 Zb. a výnosom z roku 1925, ktorým sa zákon vykonával na Slovensku. V júli 1951 sa stala základom Okresnej ľudovej knižnice, ktorej činnosť po roku 1959 upravoval knižničný zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc.

Novohradská knižnica po vydaní zákona NR SR č. 183/2000 Zb. plní v súčasnosti funkciu mestskej knižnice pre mesto Lučenec a funkciu regionálnej knižnice v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár, je ústredím pre regionálnu bibliografiu a metodické pôsobenie v obecných knižniciach.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.