Vytlačiť

Ponuka besied, prednášok, podujatí, výstav a tvorivých dielničiek na školský rok 2017/2018 (I. polrok)

 

Základné školy

 

Členský poplatok do knižnice pre žiakov 1. ročníka základných škôl zadarmo
Pre ostatné ročníky členský poplatok 1 Kultúrny poukaz / 1€

 

BESEDY

 

PREDNÁŠKY

 

PODUJATIA

 

VÝSTAVY

 

Ďalej ponúkame: Informatívnu prípravu o knižnici, Vývoj písma, Dejiny kníhtlače, Ilustrátori, Spisovatelia Novohradu, Z rozprávky do rozprávky Čítanie s porozumením, dramatizácia rozprávky (detské kreatívne divadielko) s Romanom Sorgerom (OZ Haliganda) za 1€ Hlasné čítanie z rozprávkových kníh

 

TVORIVÉ DIELNIČKY

 

inšpirované rozprávkami z detských kníh:

 

 

Pre II. stupeň základných škôl: