Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Ponuka besied, prednášok, podujatí, výstav a tvorivých dielničiek na školský rok 2017/2018 (I. polrok)

 

Základné školy

 

Členský poplatok do knižnice pre žiakov 1. ročníka základných škôl zadarmo
Pre ostatné ročníky členský poplatok 1 Kultúrny poukaz / 1€

 

BESEDY

 • 21.09.2017 – beseda so slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou, autorkou historických ženských románov
 • Október – beseda s Michalom Kubovčíkom o jeho projekte „Baštrng“, pomôcka pre žiakov opäť prísť na chuť klasickým dielam, ktoré vás zabavia a dokonca si aj ľahko zapamätáte komplikované deje

 

PREDNÁŠKY

 • 26.09.2017 – prednáška s prof. PhDr. Slavomírom Ondrejovičom, DrSc., riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV k životu a dielu významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy.
 • September/Október – prednáška s environmentalistom na tému „Pamiatky a príroda: Krajina možností“(Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo)
 • Október – prednáška s doc. Júliusom Lomenčíkom na tému „Život a dielo Svetozára Hurbana Vajanského“, resp. „Život a dielo Boženy Slančíkovej Timravy“
 • November – prednáška s Mudr. Igorom Bukovským o zdravej výžive

 

PODUJATIA

 • December – Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom aj na Mikuláša

 

VÝSTAVY

 • September – Najkrajšie kalendáre o Slovensku

 

Ďalej ponúkame: Informatívnu prípravu o knižnici, Vývoj písma, Dejiny kníhtlače, Ilustrátori, Spisovatelia Novohradu, Z rozprávky do rozprávky Čítanie s porozumením, dramatizácia rozprávky (detské kreatívne divadielko) s Romanom Sorgerom (OZ Haliganda) za 1€ Hlasné čítanie z rozprávkových kníh

 

TVORIVÉ DIELNIČKY

 

inšpirované rozprávkami z detských kníh:

 • Šikovnými rúčkami do rozprávky – modelovanie z modelovacej hliny (medovníkový domček, ježibaba, Janko a Marienka, košík)
 • Bez knihy je nuda – ilustrácie do rozprávkovej knihy (maľovanie temperovými farbami, suchý pastel)
 • Bola raz jedna rozprávka – zhotovovanie rozprávkových postavičiek z odpadového materiálu ( ježibaba, zvieratká, trpaslík, ...)
 • Poznáte ich z rozprávok – zhotovovanie obrázkov na stenu pomocou šablón, temperových farieb a špongie
 • Na potulkách rozprávkovou krajinou – koláž z textilu, zvyškov papiera a pod.
 • Báť sa s rozprávkou je krásne – zhotovovanie strašidelného hradu, jeho obyvateľov

 

 

Pre II. stupeň základných škôl:

 • zapojenie sa do celoslovenskej literárnej súťaže „Literárny Lučenec 2017“ – poézia, próza