Vytlačiť

Ponuka besied, prednášok a výstav na školský rok 2018/2019 (I. polrok)

 

Stredné školy

 

Členský poplatok do knižnice pre žiakov 1. ročníka stredných škôl zadarmo
Pre ostatné ročníky členský poplatok 2 Kultúrne poukazy / 2€

 

SEPTEMBER

 

OKTÓBER

 

NOVEMBER

 

DECEMBER

 

JANUÁR

 

FEBRUÁR

 

MAREC

 

APRÍL

 

MÁJ

 

 

 

Ďalej ponúkame: Informatívnu prípravu o knižnici

 

Pre všetky ročníky stredných škôl: