Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Ponuka besied, prednášok a výstav na školský rok 2018/2019 (I. polrok)

 

Stredné školy

 

Členský poplatok do knižnice pre žiakov 1. ročníka stredných škôl zadarmo
Pre ostatné ročníky členský poplatok 2 Kultúrne poukazy / 2€

 

SEPTEMBER

 • Výstava – Najkrajší kalendár Slovenska

 

OKTÓBER

 • Prednáška – Historik Mgr. Štefan Chrastina o téme "1. svetová vojna" na oddelení náučnej literatúry

 

NOVEMBER

 • Prednáška (06.11/10:00) – Enviromentalista Jozef Klinda na tému "Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci"
 • Prednáška (08.11/09:30) – Historik Pavol Mičianik na tému "1. svetová vojna - vznik ČSR"

 

DECEMBER

 • Prednáška – Pracovníčka Novohradského múzea na tému "Vianočné a novoročné zvyky a tradície. Obradový folklór tohto sviatočného obdobia"

 

JANUÁR

 • Prednáška – Sociálny pedagógovia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na tému "Prevencia drogových závislostí"

 

FEBRUÁR

 • Prednáška (09.02) – Deň bezpečného internetu

 

MAREC

 • Prednáška – Odborníci z "Únie slabozrakých a nevidiacich" sa budú v rámci mesiaca knihy, venovať téme spojenej s prácou s deťmi so zrakovým postihnutím

 

APRÍL

 • Beseda – Športovci súťažiaci v oblasti fitness budú diskutovať na tému "Dbajme o svoje zdravie a krásu. V zdravom tele, zdravý duch" 

 

MÁJ

 • Prednáška (09.05) – Obdorníci na tému "Deň európy"

 

 

 

Ďalej ponúkame: Informatívnu prípravu o knižnici

 

Pre všetky ročníky stredných škôl:

 • Zapojenie sa do celoslovenskej literárnej súťaže „Literárny Lučenec 2018“