Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti.

Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou, veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. Svoje služby poskytujú v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore Internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet Internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb, prístupom k najrôznejším informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Mesiac marec, v povedomí verejnosti známy ako „mesiac knihy“ je sviatkom každého milovníka kníh, a inak tomu nie je ani u nás v Novohradskej knižnici. Na koniec februára a začiatok marca v každom roku spadá Týždeň slovenských knižníc v rámci ktorého pre svojich čitateľov, ako aj pre širokú verejnosť pripravujeme množstvo zaujímavých podujatí, určených pre všetky vekové kategórie.

Každoročne sa v priestoroch Novohradskej knižnice počas Týždňa slovenských knižníc stretávajú deti a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, aby sa na pôde knižnice oboznámili s prácou knihovníkov. Práca knihovníkov  nespočíva len v požičiavaní kníh, ale aj v aktivitách, ktorými sa snažíme spestriť naše služby. Srdečne vás pozývame do Novohradskej knižnice na nasledovné aktivity.

Mesiac marec, v povedomí verejnosti známy ako „mesiac knihy“ je sviatkom každého milovníka kníh, a inak tomu nie je ani u nás v Novohradskej knižnici. Na koniec februára a začiatok marca 2016 spadá "Týždeň slovenských knižníc" (29.02.2016-04.03.2016) v rámci ktorého sme pre svojich čitateľov, ako aj pre širokú verejnosť pripravili množstvo zaujímavých podujatí, určených pre všetky vekové kategórie.