Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Literárny Lučenec

Poslaním a cieľom súťaže je prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 

PROPOZÍCIE XIII. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE VO VLASTNEJ TVORBE LITERÁRNY LUČENEC 2019

Novohradská knižnica

J. Kármána 2, 984 01  Lučenec

 

V Lučenci 15. apríla 2019

 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Banskobystrický samosprávny kraj

Novohradská knižnica

Mesto Lučenec

 

PODPOROVATELIA SÚŤAŽE

Hlavný partner podujatia:

Fond na podporu umenia

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Dňa 22.novembra 2017, sa konalo slávnostné vyhodnotenie XI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec 2017“. Tentoraz sme sa zišli v historickej budove Radnice na ulici Dr. Herza. Po krátkom kultúrnom programe o ktorý sa postarali žiaci SZUŠ n.o. na Novohradskej ulici 2, príhovoroch riaditeľky PhDr. Mgr. Daši Filčíkovej a primátorky PhDr. Alexandry Pivkovej si víťazi jednotlivých kategórií prevzali diplomy a vecné ceny.

Na deviatom ročníku súťaže sa zúčastnilo 124 súťažiacich, ktorí zaslali spolu 225 prác. Odborná porota v zložení Klára Volentová, Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr. Martin Dzúr ocenila 21 súťažiacich. Práce boli rozdelené do troch kategórií: základné školy, stredné školy a dospelí - poézia a próza.

Deň 23.11.2016 bol pre Novohradskú knižnicu, ale hlavne pre ocenených účastníkov Literárneho Lučenca 2016, tým slávnostným dňom. V obradnej sieni MsÚ sa konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia a próza. Do X. ročníka súťaže  sa prihlásilo 107 amatérskych autorov zo všetkých kútov našej vlasti, ktorí spolu  do súťaže zaslali 157 súťažných prác.  Podmienkou zaslania súťažných prác bolo, že musia byť  pôvodné a doteraz  nezverejnené. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách.