Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Literárny Lučenec

Poslaním a cieľom súťaže je prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 

Literárny Lučenec

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.