Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Ponuka našich služieb

  Ponuka našich služieb

  Vážení čitatelia, aj po otvorení knižnice môžete naďalej využívať naše online služby: - vypožičiavanie e-kníh cez online katalóg (návod na stiahnutie nájdete na stránke knižnice v sekcii Katalógy→e-knihy) - vypracovanie rešerší (formulár je k dispozícii na stiahnutie na našej stránke: sekcia Knižnica →Služby→Žiadosť o rešerš, poplatok v sume 3,- € je potrebné uhradiť dopredu na číslo účtu Štátnej pokladnice uvedené v dolnej časti formulára).

  Čítať ďalej...

 • Novohradská knižnica realizuje

  Projekty r. 2021

  Novohradská knižnica, Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec v roku 2021 realizuje

  Čítať ďalej...

 • VYHNITE SA OCHORENIU COVID-19 - dôležité informácie a opatrenie

  VYHNITE SA OCHORENIU COVID-19 - dôležité informácie a opatrenie

  PREČO NOSIŤ RÚŠKA? ČO ROBIŤ V PRÍPADE PREJAVU PRÍZNAKOV OCHORENIA? ČO ROBIŤ PO NÁVRATE ZO ZAHRANIČIA? ČO ROBIŤ V PRÍPADE KONTAKTU S OSOBOU POZITÍVNE TESTOVANOU NA OCHORENIE COVID-19?

  Čítať ďalej...

 • Letný prevádzkový čas

  Otváracie hodniny

  Prevádzkový čas Novohradskej knižnice od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021

 • Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity. Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

  Čítať ďalej...

 • Gratulujeme

  Jozef Drenko

  Jozef Drenko je autorom vyše 130 publikácií s vlastivedno-historickou tematikou regiónu Novohrad. V roku 1992-2014 viedol mestskú kroniku Lučenca. Inicioval umiestnenie niekoľkých pamätných tabúľ v regióne – M. M. Hodža, Detská opatrovňa, Bitka pri Lučenci, Janko Kráľ, Zoltán Speidl, Ján Daniel Perliczi, ...

 • E-knihy

  E-knihy

  Novohradská knižnica vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s portálom Palmknihy.cz - eReading ponúka svojim čitateľom na vypožičanie vyše 8 000 e-kníh. Kedykoľvek, odkiaľkoľvek a zadarmo - stačí mať len platný čitateľský preukaz (uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty).

  Čítať ďalej...

 • Finančná podpora FPU

  Finančná podpora FPU

  Z FPU sme zakúpili za 11.000 eur 1016 knižničných jednotiek

  Čítať ďalej...

 • Otvorenie knižnice

  Otvorenie knižnice

  V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli vydané Vyhláška č. 217 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 14. júna 2021...

 • Skvalitnenie priestorov pre poskytnutie knižnično-informačných služieb

  Skvalitnenie priestorov pre poskytnutie knižnično-informačných služieb

  Skvalitnenie priestorov pre poskytnutie knižnično-informačných služieb – dizajnérska štúdia revitalizácie interiéru Novohradskej knižnice

  Čítať ďalej...

Načítavanie...