Vytlačiť

Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby.

Zdravotne postihnutým môže knižnica na požiadanie zabezpečiť rozvoz knižničných dokumentov domov.

 

VÝŇATOK

 

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

8. Iné služby

 

Písomné, faktografické a referenčné informácie

  • jednotlivo za kus, prípadne aj podľa rozsahu strán 1,00 €