Vytlačiť

...

 

Elektronické výpožičné služby

 

 

Elektronické zdroje

 

Používateľ má prístup k elektronickým informačným zdrojom, voľným a licencovaným, k bibliografickým databázam, plným textom článkov v odborných časopisoch, k literatúre na elektronických nosičoch v študovni knižnice.

 

 

Vyhľadávanie v databázach EBSCO
Vyhľadávanie v databázach EBSCO