Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie......

 

Elektronické výpožičné služby

 

  • online katalóg dokumentov Novohradskej knižnice (NKLC)
  • elektronické žiadanky na výpožičky a rezervácie
  • konto používateľa poskytuje informácie o požičaných dokumentoch, termíne návratu výpožičiek, rezervovaných tituloch, možnosť prolongácie výpožičky, sledovanie termínu platnosti preukazu, upozorňovanie e-mailom na ukončenie platnosti preukazu
  • upozorňovanie e-mailom o blížiacom sa vypršaní výpožičnej lehoty
  • zasielanie oznamu o dostupnosti rezervovanej literatúry
  • zasielanie 1. a 2. upomienky e-mailom

 

Elektronické zdroje

 

Používateľ má prístup k elektronickým informačným zdrojom, voľným a licencovaným, k bibliografickým databázam, plným textom článkov v odborných časopisoch, k literatúre na elektronických nosičoch v študovni knižnice.

 

 

Vyhľadávanie v databázach EBSCO
Vyhľadávanie v databázach EBSCO