Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

  • Zmena otváracích hodín od 30.11.2018. Z dôvodu výmeny vykurovacích telies sú dočasne upravené prevádzkové hodiny knižnice.

     

    Dočasné otváracie hodiny

Načítavanie...Dňa 22.novembra 2017, sa konalo slávnostné vyhodnotenie XI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec 2017“. Tentoraz sme sa zišli v historickej budove Radnice na ulici Dr. Herza. Po krátkom kultúrnom programe o ktorý sa postarali žiaci SZUŠ n.o. na Novohradskej ulici 2, príhovoroch riaditeľky PhDr. Mgr. Daši Filčíkovej a primátorky PhDr. Alexandry Pivkovej si víťazi jednotlivých kategórií prevzali diplomy a vecné ceny.

 

Sťažilo sa v troch vekových kategóriách prózy aj poézii. Okrem toho porota v zložení: Klára Volentová, Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr. Martin Dzúr PhD., udelila tri mimoriadne ceny: cenu primátorky mesta Lučenec , cenu riaditeľky Domu Matice slovenskej a cenu riaditeľky Novohradskej knižnice-spolu 21 cien. Súťažilo 153 súťažiacich, zaslaných bolo 313 prác a ocenili sme 20 súťažiacich. Bol vydaný zborník ocenených prác. Spoluorganizátori boli: Slovenská asociácia knižníc, Mesto Lučenec, Dom Matice slovenskej Lučenec.

 

Sponzori: Kníhkupectvo Dováľ a Kníhkupectvo Golem.

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia.