Vytlačiť

Deň 23.11.2016 bol pre Novohradskú knižnicu, ale hlavne pre ocenených účastníkov Literárneho Lučenca 2016, tým slávnostným dňom. V obradnej sieni MsÚ sa konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia a próza. Do X. ročníka súťaže  sa prihlásilo 107 amatérskych autorov zo všetkých kútov našej vlasti, ktorí spolu  do súťaže zaslali 157 súťažných prác.  Podmienkou zaslania súťažných prác bolo, že musia byť  pôvodné a doteraz  nezverejnené. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách.

 

Odborná porota v zložení: Klára Volentová, Mgr. Martin Dzúr, PhD. a Mgr. Gabriela Kulichová, vyhodnotila a určila poradie ocenených v jednotlivých kategóriách. V troch vekových kategóriách bolo udelených 19 cien a 3 mimoriadne ceny, Cena primátorky mesta Lučenec, Cena riaditeľky Domu matice slovenskej a Cena riaditeľky Novohradskej knižnice.
V I. vekovej kategórii poézia, všetky 3 miesta obsadili autori z Lučenca: Marco Matúška, Ema Kačániová, Michal Michalík (Lučenec). V literárnej forme próza si krásne 2 a 3 miesto „vypísal“ Filip Žilka a Nikolaj Matisko (Lučenec). Cenu primátorky mesta Lučenec za pridanie správnych ingrediencií pre pravdivosť básní získal František Széplaky (Lučenec).
Za predchádzajúcich X. ročníkov sa do literárnej súťaže zapojilo celkovo 1 007 milovníkov a tvorcov umeleckého slova, ktorí nám spolu zaslali 2 154 literárnych prác.
Pozdravné slovo účastníkom súťaže od autorky detských kníh vyslovila PhDr. Marta Hlušíková, spisovateľka, autorka odbornej a detskej literatúry a poetka Hana Košková.
Všetci autori a ich literárne práce sú uverejnené v ZBORNÍKU ocenených prác X. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

Súťaž je venovaná pamiatke slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej - Timrave, ktorej život a dielo sú späté s Novohradom a mestom Lučenec.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kníhkupectvo Július Dováľ, kníhkupectvo Golem – Róbert Stuller.
Hudobným doprovodom a sprievodným slovom nás sprevádzali umelci z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca a ZPOZ p. Renata Perželová -Libiaková.
Touto cestou ešte raz gratulujeme všetkým oceneným, ďakujeme za účasť a podporu hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a tešíme sa na XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec 2017“