Vytlačiť

Na deviatom ročníku súťaže sa zúčastnilo 124 súťažiacich, ktorí zaslali spolu 225 prác. Odborná porota v zložení Klára Volentová, Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr. Martin Dzúr ocenila 21 súťažiacich. Práce boli rozdelené do troch kategórií: základné školy, stredné školy a dospelí - poézia a próza.

 

Okrem toho boli udelené tri špeciálne ceny: Cena primátorky (za inovačný a tvorivý prístup), Cena riaditeľky Domu Matice Slovenskej v Lučenci (za udržiavanie slovenského jazyka a tradícií v srbskej Kovačici), Cena riaditeľky Novohradskej knižnice (za nekonvenčný prístup v tvorbe). Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 19. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Lučenci. Krásnu atmosféru doplnili žiaci Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici. Niektoré z ocenených prác predniesol Matej Gajdoš - študent Gymnázia B.S.Timravy.