Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

  • Zmena otváracích hodín od 30.11.2018. Z dôvodu výmeny vykurovacích telies sú dočasne upravené prevádzkové hodiny knižnice.

     

    Dočasné otváracie hodiny

Načítavanie...Kultúrno-výchovná činnosť

Aktuálna ponuka služieb vykonávaných v rámci kultúrno-výchovnej činnosti knižnice určených pre školy a verejnosť.

Ponuka besied, prednášok a výstav na školský rok 2018/2019 (I. polrok)

 

Stredné školy

Ponuka besied, prednášok, podujatí, výstav a tvorivých dielničiek na školský rok 2017/2018 (I. polrok)

 

Základné školy

Ponuka podujatí, výstav a tvorivých dielničiek na školský rok 2017/2018 (I. polrok)

 

Materské školy