Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Mandaly a stromy života

  Výstava „Mandál“ a „Stromov života“

  Mandaly sú diagramy, ktoré ukazujú, ako sa chaos stáva harmonickou formou. Znázorňujú rytmus, rovnováhu a vyváženosť. Strom života je symbolom jednoty a vzájomnej prepojenosti všetkého stvorenia. Výstava „Mandál“ a „Stromov života“, prepožičaná od Márie Dlhošovej je sprístupnená na oddelení náučnej literatúry Novohradskej knižnice v čase prevádzkových hodín od 08.07. – 31.08.2019

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja bol v Novohradskej knižnici v I. polroku 2019 realizovaný nákup akvizície v počte 655 knižných jednotiek v hodnote 6 359,35€.

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...



Ponuka besied, prednášok, podujatí, výstav a tvorivých dielničiek na školský rok 2017/2018 (I. polrok)

 

Základné školy

 

Členský poplatok do knižnice pre žiakov 1. ročníka základných škôl zadarmo
Pre ostatné ročníky členský poplatok 1 Kultúrny poukaz / 1€

 

BESEDY

 • 21.09.2017 – beseda so slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou, autorkou historických ženských románov
 • Október – beseda s Michalom Kubovčíkom o jeho projekte „Baštrng“, pomôcka pre žiakov opäť prísť na chuť klasickým dielam, ktoré vás zabavia a dokonca si aj ľahko zapamätáte komplikované deje

 

PREDNÁŠKY

 • 26.09.2017 – prednáška s prof. PhDr. Slavomírom Ondrejovičom, DrSc., riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV k životu a dielu významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy.
 • September/Október – prednáška s environmentalistom na tému „Pamiatky a príroda: Krajina možností“(Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo)
 • Október – prednáška s doc. Júliusom Lomenčíkom na tému „Život a dielo Svetozára Hurbana Vajanského“, resp. „Život a dielo Boženy Slančíkovej Timravy“
 • November – prednáška s Mudr. Igorom Bukovským o zdravej výžive

 

PODUJATIA

 • December – Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom aj na Mikuláša

 

VÝSTAVY

 • September – Najkrajšie kalendáre o Slovensku

 

Ďalej ponúkame: Informatívnu prípravu o knižnici, Vývoj písma, Dejiny kníhtlače, Ilustrátori, Spisovatelia Novohradu, Z rozprávky do rozprávky Čítanie s porozumením, dramatizácia rozprávky (detské kreatívne divadielko) s Romanom Sorgerom (OZ Haliganda) za 1€ Hlasné čítanie z rozprávkových kníh

 

TVORIVÉ DIELNIČKY

 

inšpirované rozprávkami z detských kníh:

 • Šikovnými rúčkami do rozprávky – modelovanie z modelovacej hliny (medovníkový domček, ježibaba, Janko a Marienka, košík)
 • Bez knihy je nuda – ilustrácie do rozprávkovej knihy (maľovanie temperovými farbami, suchý pastel)
 • Bola raz jedna rozprávka – zhotovovanie rozprávkových postavičiek z odpadového materiálu ( ježibaba, zvieratká, trpaslík, ...)
 • Poznáte ich z rozprávok – zhotovovanie obrázkov na stenu pomocou šablón, temperových farieb a špongie
 • Na potulkách rozprávkovou krajinou – koláž z textilu, zvyškov papiera a pod.
 • Báť sa s rozprávkou je krásne – zhotovovanie strašidelného hradu, jeho obyvateľov

 

 

Pre II. stupeň základných škôl:

 • zapojenie sa do celoslovenskej literárnej súťaže „Literárny Lučenec 2017“ – poézia, próza