Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Mandaly a stromy života

  Výstava „Mandál“ a „Stromov života“

  Mandaly sú diagramy, ktoré ukazujú, ako sa chaos stáva harmonickou formou. Znázorňujú rytmus, rovnováhu a vyváženosť. Strom života je symbolom jednoty a vzájomnej prepojenosti všetkého stvorenia. Výstava „Mandál“ a „Stromov života“, prepožičaná od Márie Dlhošovej je sprístupnená na oddelení náučnej literatúry Novohradskej knižnice v čase prevádzkových hodín od 08.07. – 31.08.2019

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja bol v Novohradskej knižnici v I. polroku 2019 realizovaný nákup akvizície v počte 655 knižných jednotiek v hodnote 6 359,35€.

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie......

 

Elektronické výpožičné služby

 

 • online katalóg dokumentov Novohradskej knižnice (NKLC)
 • elektronické žiadanky na výpožičky a rezervácie
 • konto používateľa poskytuje informácie o požičaných dokumentoch, termíne návratu výpožičiek, rezervovaných tituloch, možnosť prolongácie výpožičky, sledovanie termínu platnosti preukazu, upozorňovanie e-mailom na ukončenie platnosti preukazu
 • upozorňovanie e-mailom o blížiacom sa vypršaní výpožičnej lehoty
 • zasielanie oznamu o dostupnosti rezervovanej literatúry
 • zasielanie 1. a 2. upomienky e-mailom

 

Elektronické zdroje

 

Používateľ má prístup k elektronickým informačným zdrojom, voľným a licencovaným, k bibliografickým databázam, plným textom článkov v odborných časopisoch, k literatúre na elektronických nosičoch v študovni knižnice.

 

 

Vyhľadávanie v databázach EBSCO
Vyhľadávanie v databázach EBSCO