Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  Ochrana knižničného fondu RFID single systémom BBSK - Novohradská knižnica, v grantovej výzve Fondu na podporu umenia na rok 2018 získala finančné prostriedky na nákup RFID – ochranného rádiofrekvenčného systému na ochranu knižničného fondu oddelenia náučnej literatúry.

  Čítať ďalej...

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Rekonštrukcia oddelenia beletrie, časť detektívok/Aktualizácia knižnično-informačného systému Clavius/Nákup akvizície, doplnenie knižničného fondu/Rekonštrukcia „II. etapa“ zníženie, zateplenie stropu na II. nadzemnom podlaží budovy/Nákup akvizície (582 kn.j.)/Nákup výpočtovej techniky (5PC)

  Čítať ďalej...

 • Čitárik 2018/01
 • Čitárik 2017/02

Načítavanie......

 

Elektronické výpožičné služby

 

 • online katalóg dokumentov Novohradskej knižnice (NKLC)
 • elektronické žiadanky na výpožičky a rezervácie
 • konto používateľa poskytuje informácie o požičaných dokumentoch, termíne návratu výpožičiek, rezervovaných tituloch, možnosť prolongácie výpožičky, sledovanie termínu platnosti preukazu, upozorňovanie e-mailom na ukončenie platnosti preukazu
 • upozorňovanie e-mailom o blížiacom sa vypršaní výpožičnej lehoty
 • zasielanie oznamu o dostupnosti rezervovanej literatúry
 • zasielanie 1. a 2. upomienky e-mailom

 

Elektronické zdroje

 

Používateľ má prístup k elektronickým informačným zdrojom, voľným a licencovaným, k bibliografickým databázam, plným textom článkov v odborných časopisoch, k literatúre na elektronických nosičoch v študovni knižnice.

 

 

Vyhľadávanie v databázach EBSCO
Vyhľadávanie v databázach EBSCO