Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Beseda v rámci Týždňa slovenských knižníc, podporená Ministerstvom kultúry SR pod názvom: Lali Kymanová - Lordkipanidze. Kazaška žijúca v Lučenci, prekladateľka z kórejčiny a japončiny. Beseda sa uskutočnila dňa 03.04.2014 na oddelení detí.

Image 042
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 042
Image 041
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 041
Image 040
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 040
Image 039
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 039
Image 038
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 038
Image 037
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 037
Image 036
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 036
Image 034
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 034
Image 035
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 035
Image 033
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 033
Image 032
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 032
Image 031
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 031
Image 030
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 030
Image 029
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 029
Image 028
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 028
Image 027
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 027
Image 026
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 026
Image 024
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 024
Image 025
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 025
Image 023
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 023
Image 022
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 022
Image 021
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 021
Image 020
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 020
Image 019
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 019
Image 018
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 018
Image 017
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 017
Image 016
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 016
Image 014
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 014
Image 015
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 015
Image 013
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 013
Image 012
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 012
Image 011
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 011
Image 010
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 010
Image 009
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 009
Image 008
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 008
Image 007
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 007
Image 006
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 006
Image 004
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 004
Image 005
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 005
Image 003
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 003
Image 002
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 002
Image 001
Lali Kymanová - Lordkipanidze na besede v knižnici Image 001
 
 

 Komentáre