Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Týždeň slovenských knižníc v Novohradskej knižnici pokračoval „muzikoterapeutikou“ s Andreou Havranovou dňa 01.04.2014. Tanca, zábavy, odreagovania sa pomocou hudby sa zúčastnili žiaci Cirkevnej základnej školy J. Bosca v Lučenci.

 
 

 Komentáre