Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Slávnostná vernisáž výstavy: „Takí sme boli...“ sa konala v piatok 28. 2. 2014 o 16:00 na náučnom oddelení Novohradskej knižnice. Úvod vernisáže patril deťom, ktoré predviedli svoj tanečný program. Monika Albertiová privítala všetkých zúčastnených v mene Novohradskej knižnice, a pán profesor Böszörményi sa prihovoril úvodným slovom. Po krátkej ukážke z divadelného predstavenia divadla J. Kármána mali návštevníci možnosť prezrieť si exponáty výstavy. Výstava potrvá do 28. 3. 2014 a otvorená je denne od 8.00 -17.00 hod. Všetkých radi privítame.

Image 054
Divadlo J. Kármána Image 054
Image 053
Divadlo J. Kármána Image 053
Image 052
Divadlo J. Kármána Image 052
Image 051
Divadlo J. Kármána Image 051
Image 050
Divadlo J. Kármána Image 050
Image 049
Divadlo J. Kármána Image 049
Image 048
Divadlo J. Kármána Image 048
Image 047
Divadlo J. Kármána Image 047
Image 046
Divadlo J. Kármána Image 046
Image 045
Divadlo J. Kármána Image 045
Image 044
Divadlo J. Kármána Image 044
Image 043
Divadlo J. Kármána Image 043
Image 042
Divadlo J. Kármána Image 042
Image 041
Divadlo J. Kármána Image 041
Image 040
Divadlo J. Kármána Image 040
Image 039
Divadlo J. Kármána Image 039
Image 038
Divadlo J. Kármána Image 038
Image 037
Divadlo J. Kármána Image 037
Image 036
Divadlo J. Kármána Image 036
Image 035
Divadlo J. Kármána Image 035
Image 034
Divadlo J. Kármána Image 034
Image 033
Divadlo J. Kármána Image 033
Image 032
Divadlo J. Kármána Image 032
Image 031
Divadlo J. Kármána Image 031
Image 030
Divadlo J. Kármána Image 030
Image 029
Divadlo J. Kármána Image 029
Image 028
Divadlo J. Kármána Image 028
Image 027
Divadlo J. Kármána Image 027
Image 026
Divadlo J. Kármána Image 026
Image 025
Divadlo J. Kármána Image 025
Image 024
Divadlo J. Kármána Image 024
Image 023
Divadlo J. Kármána Image 023
Image 022
Divadlo J. Kármána Image 022
Image 021
Divadlo J. Kármána Image 021
Image 020
Divadlo J. Kármána Image 020
Image 019
Divadlo J. Kármána Image 019
Image 018
Divadlo J. Kármána Image 018
Image 017
Divadlo J. Kármána Image 017
Image 016
Divadlo J. Kármána Image 016
Image 015
Divadlo J. Kármána Image 015
Image 014
Divadlo J. Kármána Image 014
Image 013
Divadlo J. Kármána Image 013
Image 012
Divadlo J. Kármána Image 012
Image 011
Divadlo J. Kármána Image 011
Image 010
Divadlo J. Kármána Image 010
Image 009
Divadlo J. Kármána Image 009
Image 008
Divadlo J. Kármána Image 008
Image 007
Divadlo J. Kármána Image 007
Image 006
Divadlo J. Kármána Image 006
Image 005
Divadlo J. Kármána Image 005
Image 004
Divadlo J. Kármána Image 004
Image 003
Divadlo J. Kármána Image 003
Image 002
Divadlo J. Kármána Image 002
Image 001
Divadlo J. Kármána Image 001
Image 055
Divadlo J. Kármána Image 055
Image 056
Divadlo J. Kármána Image 056
Image 057
Divadlo J. Kármána Image 057
Image 058
Divadlo J. Kármána Image 058
Image 059
Divadlo J. Kármána Image 059
 
 

 Komentáre