Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Študenti 4. 3. a 1. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa v dňoch 6.,7. a 12. februára 2014 zúčastnili projektu „Živá knižnica“ v Novohradskej knižnici v Lučenci. Tento projekt vlastne pod pojmom kniha rozumie človeka – živú bytosť. Človeka ako zaujímavú osobnosť s pútavým životným príbehom. Práve pán Ladislav Kurák z Lučenca bol prvou „knihou“ s názvom IZRAEL. Študenti mali možnosť počúvať zážitky, skúsenosti a všeličo iné o živote v Izraeli z prvej ruky, keďže tam pán Kurák nejaký čas pôsobil.

 
 

 Komentáre