Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Nadácia Orange už jedenásť rokov vďaka charitatívnemu programu a najmä s pomocou ľudí s veľkým srdcom spríjemňuje sviatky Vianoc tým, ktorí nemajú možnosť prežiť ich v radosti a hojnosti. Základným princípom programu aj v tomto roku bolo, aby žiadatelia o finančný dar nežiadali o pomoc pre seba a svoju rodinu, ale pre niekoho iného. Anonymný žiadateľ toto cítenie mal a vďaka tomu a s finančnou podporou Nadácie Orange - Darujte Vianoce 2013 sa dňa 13.12. a 18.12.2013 v priestoroch Novohradskej knižnice v komunitnej miestnosti oddelenia detí zrealizovali dve neopakovateľné podujatia. Tematicky boli zamerané na predvianočné prípravy od Lucie po Kračún. Podujatia boli venované deťom z Krízového strediska AMORET, Železničná ul. 17 v Lučenci. Spolu s deťmi knižnicu navštívili aj výchovní zamestnanci krízového strediska. Prvé podujatie bolo venované času predvianočných príprav, Svätej Lucii, ochrankyni pred čarami. Keďže na deň Svätej Lucie ožívajú démonické a magické bytosti, celé odpoludnie sme poňali v duchu tajomstiev, čarov a povier. Deti čítali knihy o Svätej Lucii, natreli dvere cesnakom, ochranou pred zlými duchmi, dievčatá si mali možnosť zhotoviť lístočky s menami mládencov, ktoré si mohli za mesačného svitu každý večer otvárať až do posledného lístka v predvečer Štedrého dňa. Odpoludnie bolo tvorivé tým, že deti si mali možnosť vytvoriť ozdôbky na vianočný stromček, ktoré neskôr venovali knižnici. Pustili sa aj do výroby vianočných pozdravov, kreslenia obrázkov, ktoré venujú svojim kamarátom, blízkym...... Najkrajšie stromčeky sú vianočné, tak sme nazvali odpoludnie strávené s deťmi dňa 18.12.2013. Toto podujatie sa nieslo v znamení najkrajšieho dňa v roku – Štedrého dňa. Pod stromček sme uložili darčeky, spoločenské a logické hry, ktoré sme z finančných prostriedkov Nadácie Orange kúpili. Čítali sme spoločne knižky, tiež kúpené z prostriedkov grantu. Spievali sme koledy, modlidbičky s tematikou vianočných sviatkov, deti si pripravili aj malý kultúrny program, ktorý vhodne spríjemnil atmosféru nášho stretnutia. Vytvorením dobrej atmosféry, vhodným občerstvením a darčekmi venovanými z úprimnej snahy spríjemniť deťom návštevu knižnice, týmto deťom ktorých osud je komplikovaný a žiaľ aj smutný, sme spoločne strávili dve veľmi pekné odpoludnia v knižnici.

Image 040
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 040
Image 039
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 039
Image 038
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 038
Image 037
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 037
Image 036
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 036
Image 035
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 035
Image 034
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 034
Image 033
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 033
Image 032
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 032
Image 031
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 031
Image 030
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 030
Image 029
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 029
Image 028
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 028
Image 027
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 027
Image 026
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 026
Image 025
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 025
Image 024
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 024
Image 023
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 023
Image 022
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 022
Image 021
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 021
Image 020
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 020
Image 019
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 019
Image 018
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 018
Image 017
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 017
Image 016
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 016
Image 015
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 015
Image 014
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 014
Image 013
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 013
Image 012
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 012
Image 011
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 011
Image 010
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 010
Image 009
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 009
Image 008
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 008
Image 007
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 007
Image 006
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 006
Image 005
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 005
Image 004
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 004
Image 003
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 003
Image 002
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 002
Image 001
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 001
Image 041
Darujte Vianoce (2013) - Od Lucie po Kračún Image 041
 
 

 Komentáre