Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Prednášku o čítaní pre deti s poruchou zraku robili členovia z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorí im priblížili čítanie, jeho vznik a prečítali rozprávky

 
 

 Komentáre