Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Novohradská knižnica už s tradíciou od roku 2007 vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe, poézia, próza pre deti, mládež a dospelých, Literárny Lučenec. Celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe, nadväzuje na súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, ktorá je venovaná na pamiatku významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej – Timrave. Vyhlasovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj - Novohradská knižnica. Súťaž je vyhlasovaná začiatkom letných mesiacov príslušného roka, aby sme zabezpečili dostatočný priestor k vlastnej tvorbe oslovených autorov a prebieha vo vekových kategóriách:

I. kategória: žiaci 5. – 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií

II. kategória: žiaci stredných škôl

III. kategória: dospelí

Literárnymi formami súťaže sú: POÉZIA, PRÓZA

Novohradská knižnica okrem vplývania záujmu o čítanie, návštevu knižnice s poskytovaním najrozmanitejších aktivít a zážitkov, ktoré ponúka iba kontakt s knihou, dáva možnosť aj v rámci literárnej súťaže prezentovať vlastnú tvorbu, možnosť porovnať svoj talent s tými, ktorí sa literárnej tvorbe venujú dlhšiu dobu.

Schopnosti vyjadrenia vlastných pocitov, názorov, vzťahov s okolitým svetom nevyhnutne predchádza pochopenie umeleckého slova. Literatúra totiž ponúka svojim čitateľom rozširovanie vnímavosti a pozorovacích schopností.

Kultivovanosť prejavu vlastnej tvorivosti je dôsledkom vnútorného prijímania posolstva rozmanitosti množstva literárnych diel. Sila prežitého z čítania ako voľnočasovej aktivity prebúdza v mladom človeku, túžiacom vyjadriť svoje pocity literárnou formou, sebaúctu a stotožnenie sa s možnosťou sebarealizácie.

Do VII. ročníka literárnej súťaže sa zapojilo 105 amatérskych autorov, ktorí súhrnne zaslali do súťaže 255 literárnych prác. Odborná porota v zložení: PaedDr. Elena Melicherová, predsedníčka, Mgr. Eva Štefancová a Klára Volentová na ocenenie celkovo navrhli 23 autorov, v rámci ktorých boli udelené aj mimoriadne ceny, Cena primátorky mesta Lučenec, Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci a Cena riaditeľky Novohradskej knižnice, Lučenec. 

Súhrnný dokument, Zborník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia, próza, poskytuje výsledky celoštátnej súťaže autorov literárnej tvorby. Prináša prehľad ocenených autorov a víťazných prác. 

BBSK - Novohradská knižnica celoslovenskú súťaž vo vlastnej tvorbe, Literárny Lučenec 2013 zrealizovala s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice

Image 082
Literárny Lučenec 2013 Image 082
Image 081
Literárny Lučenec 2013 Image 081
Image 080
Literárny Lučenec 2013 Image 080
Image 079
Literárny Lučenec 2013 Image 079
Image 078
Literárny Lučenec 2013 Image 078
Image 077
Literárny Lučenec 2013 Image 077
Image 076
Literárny Lučenec 2013 Image 076
Image 075
Literárny Lučenec 2013 Image 075
Image 074
Literárny Lučenec 2013 Image 074
Image 073
Literárny Lučenec 2013 Image 073
Image 072
Literárny Lučenec 2013 Image 072
Image 071
Literárny Lučenec 2013 Image 071
Image 070
Literárny Lučenec 2013 Image 070
Image 069
Literárny Lučenec 2013 Image 069
Image 068
Literárny Lučenec 2013 Image 068
Image 067
Literárny Lučenec 2013 Image 067
Image 066
Literárny Lučenec 2013 Image 066
Image 065
Literárny Lučenec 2013 Image 065
Image 064
Literárny Lučenec 2013 Image 064
Image 063
Literárny Lučenec 2013 Image 063
Image 062
Literárny Lučenec 2013 Image 062
Image 061
Literárny Lučenec 2013 Image 061
Image 060
Literárny Lučenec 2013 Image 060
Image 059
Literárny Lučenec 2013 Image 059
Image 058
Literárny Lučenec 2013 Image 058
Image 057
Literárny Lučenec 2013 Image 057
Image 056
Literárny Lučenec 2013 Image 056
Image 055
Literárny Lučenec 2013 Image 055
Image 054
Literárny Lučenec 2013 Image 054
Image 053
Literárny Lučenec 2013 Image 053
Image 052
Literárny Lučenec 2013 Image 052
Image 051
Literárny Lučenec 2013 Image 051
Image 050
Literárny Lučenec 2013 Image 050
Image 049
Literárny Lučenec 2013 Image 049
Image 048
Literárny Lučenec 2013 Image 048
Image 047
Literárny Lučenec 2013 Image 047
Image 046
Literárny Lučenec 2013 Image 046
Image 045
Literárny Lučenec 2013 Image 045
Image 044
Literárny Lučenec 2013 Image 044
Image 043
Literárny Lučenec 2013 Image 043
Image 042
Literárny Lučenec 2013 Image 042
Image 041
Literárny Lučenec 2013 Image 041
Image 040
Literárny Lučenec 2013 Image 040
Image 039
Literárny Lučenec 2013 Image 039
Image 038
Literárny Lučenec 2013 Image 038
Image 037
Literárny Lučenec 2013 Image 037
Image 036
Literárny Lučenec 2013 Image 036
Image 035
Literárny Lučenec 2013 Image 035
Image 034
Literárny Lučenec 2013 Image 034
Image 033
Literárny Lučenec 2013 Image 033
Image 032
Literárny Lučenec 2013 Image 032
Image 031
Literárny Lučenec 2013 Image 031
Image 030
Literárny Lučenec 2013 Image 030
Image 029
Literárny Lučenec 2013 Image 029
Image 028
Literárny Lučenec 2013 Image 028
Image 027
Literárny Lučenec 2013 Image 027
Image 026
Literárny Lučenec 2013 Image 026
Image 025
Literárny Lučenec 2013 Image 025
Image 024
Literárny Lučenec 2013 Image 024
Image 023
Literárny Lučenec 2013 Image 023
Image 022
Literárny Lučenec 2013 Image 022
Image 021
Literárny Lučenec 2013 Image 021
Image 020
Literárny Lučenec 2013 Image 020
Image 019
Literárny Lučenec 2013 Image 019
Image 018
Literárny Lučenec 2013 Image 018
Image 017
Literárny Lučenec 2013 Image 017
Image 016
Literárny Lučenec 2013 Image 016
Image 015
Literárny Lučenec 2013 Image 015
Image 014
Literárny Lučenec 2013 Image 014
Image 013
Literárny Lučenec 2013 Image 013
Image 012
Literárny Lučenec 2013 Image 012
Image 011
Literárny Lučenec 2013 Image 011
Image 010
Literárny Lučenec 2013 Image 010
Image 009
Literárny Lučenec 2013 Image 009
Image 008
Literárny Lučenec 2013 Image 008
Image 007
Literárny Lučenec 2013 Image 007
Image 006
Literárny Lučenec 2013 Image 006
Image 005
Literárny Lučenec 2013 Image 005
Image 004
Literárny Lučenec 2013 Image 004
Image 003
Literárny Lučenec 2013 Image 003
Image 002
Literárny Lučenec 2013 Image 002
Image 001
Literárny Lučenec 2013 Image 001
Image 083
Literárny Lučenec 2013 Image 083
Image 084
Literárny Lučenec 2013 Image 084
 
 

 Komentáre