Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Pravidelne v jesenných mesiacoch organizuje Novohradská knižnica – oddelenie náučnej literatúry stretnutie s vysokoškolskou pedagogičkou, Ing. Evou Balážovou, PhD., ktorá pôsobí na SPU Nitra - Fakulte Európskych štúdií a regionálneho rozvoja – Katedra verejnej správy. Dňa 08.11.2013 bola beseda zameraná na tému Európsky týždeň miestnej demokracie a Európsky rok občana. Účastníkmi boli študenti Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy a študenti Súkromného gymnázia v Lučenci.

 
 

 Komentáre