Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 30.05.2013 Novohradská knižnica s pomocou študentov PaSA pripravila zaujímavé aktivity ku Dňu detí. Žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci si čítali rozprávky, lúštili tajničky, hrali hry a súťažili. Najaktívnejší žiaci dostali za odmenu zaujímavé knihy, knižné záložky a sladkosti.

 
 

 Komentáre