Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 22.05.2013 sa konalo záverečné, slávnostné kultúrne odpoludnie v rámci grantového programu CPF, n.o a CBA, SLOVAKIA, s.r.o. pod názvom: Deti bavia seniorov. Stretnutia sa zúčastnili mladí, budúci umelci SZUŠ Novohradská č. 2, Lučenec, spolu s pedagogickým doprovodom, žiaci a študenti základných a stredných škôl v Lučenci, ktorí pripravili hodnotné umelecké vystúpenia. V rámci tvorivej dielne boli prezentované ukážky tvorivosti originálneho umu a materiálu. Aktivita bola zameraná na medzigeneračné stretnutie medzi deťmi a seniormi, k podujatiu boli zakúpené knihy, spoločenské hry a predmety, ktoré slúžili a ostávajú v ponuke služieb knižnice ku konfrontácii a prepojeniu „sveta“ detí a dospelých

Image 039
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 039
Image 038
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 038
Image 037
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 037
Image 036
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 036
Image 035
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 035
Image 034
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 034
Image 033
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 033
Image 032
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 032
Image 031
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 031
Image 030
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 030
Image 029
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 029
Image 028
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 028
Image 027
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 027
Image 026
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 026
Image 025
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 025
Image 024
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 024
Image 023
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 023
Image 022
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 022
Image 021
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 021
Image 020
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 020
Image 019
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 019
Image 018
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 018
Image 017
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 017
Image 016
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 016
Image 015
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 015
Image 014
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 014
Image 013
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 013
Image 012
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 012
Image 011
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 011
Image 010
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 010
Image 009
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 009
Image 008
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 008
Image 007
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 007
Image 006
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 006
Image 005
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 005
Image 004
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 004
Image 003
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 003
Image 002
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 002
Image 001
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 001
Image 040
Seniori v našom meste V - Deti bavia seniorov Image 040
 
 

 Komentáre