Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Tento sviatok je ovplyvnený príchodom jari a oslavou jarnej rovnodennosti. V modernom ponímaní ide o ekologický sviatok upozorňujúci ľudí na ničenie životného prostredia. V rámci aktivít na mesiac apríl Novohradská knižnica zorganizovala podujatie spojené s oslavou „zeme“, úpravou životného ale aj pracovného prostredia aj v našej knižnici. Spolu s pani kvetinárkou Ing. Luciou Ďurianovou z kvetinárstva v Zlatej uličke nám žiaci ZŠ na Kubínyiho nám. č.6 v Lučenci, pomohli presadiť kvietky, ktoré zdobia interiér knižnice, vytvoriť kvetinové záhony v dvornej časti knižnice. Spolu s prednáškou pani kvetinárky a odbornými radami a usmerneniami sme za pomoci žiakov odpoludnie pri úprave a estetike prostredia v knižnici úspešne zvládli.

 
 

 Komentáre