Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 15.05.2013 Novohradská knižnica pripravila dopoludnie s knihou a o knihe pod názvom: Stretnutie generácií. Posedenie otvoril malý speváčik – Lacko Geňa s klavírnym doprovodom učiteľky Márii Ďurkovičovej - zo SZUŠ na Novohradskej ulici č.2. Obyvatelia DSS Ambra sa oboznámili s novými knižnými titulmi. Úryvky z nich prečítali študenti Gymnázia B.S.Timravy Deny Szoó a Peter Dóža. Toto pekné podujatie sponzorsky podporila Nadácia Orange, ktorej patrí naše poďakovanie.

 
 

 Komentáre