Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Popoludnie deviateho mája – Novohradské múzeum. Stretnutie pri príležitosti Cyrilometodiády. Po otvorení a privítaní hostí študenti PaSA Patrícia Kokyová a Mário Obročník prečítali úryvky z Proglasu. Potom slovo dostal pán Július Lomenčík, ktorý poslucháčov oboznámil so životom Konštantína a Metoda a ich prínos pre naše budúce pokolenia, ukotvenie v histórii ako plnohodnotný národ s vlastným jazykom. Po zaujímavej prednáške nastala slávnostná chvíľa – dekorovanie kráľovnej čitateľov a pisateľov. Titul Kráľovná čitateľov si “vyčítala” Viktória Kristiánová, žiačka ZŠ Haličská cesta 7. Zhodou okolností z tej istej školy je aj Kráľovná pisateľov Alexandra Hrončeková. Milé popoludnie ukončil spevácky zbor Ozvena.

 
 

 Komentáre