Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 15. marca 2013 sa v študovni a čitárni krajskej knižnice uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2013, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene pod záštitou predsedu BBSK. Pamätné listy a finančné ocenenie odovzdal 11 zástupcom knižníc kraja, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Vladimír Maňka. Hudobný program pripravili študenti a pedagógovia Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolene. Ďakovné listy z rúk predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov Ing. Silvie Stasselovej prevzali aj Ing. Vladimír Maňka (predseda Banskobystrického samosprávneho kraja), Mgr. Anna Ťureková (Odbor kultúry a vzdelávania - vedúca oddelenia kultúry BBSK), Eva Kochanová (predsedníčka KP SSK Banskobystrického kraja) a Mgr. Peter Klinec (riaditeľ Verejnej knižnice M. Kováča v Banskej Bystrici, člen predstavenstva a výboru SSK).


Edita RÁCOVÁ (knihovníčka/katalogizátorka) Pani Edita Rácová pracuje v Novohradskej knižnici od 1. júla 1982, kde nastúpila po absolvovaní nadstavbového knihovníckeho štúdia v Bratislave. Veľkú časť svojho profesionálneho života odpracovala na útvare knižnično-informačných služieb, najskôr na oddelení pre deti a mládež a po materskej dovolenke na oddelení pre dospelých, kde plne využívala svoje odborné vedomosti a skúsenosti. Od júla 2010 pracuje na útvare knižnično-informačných fondov ako katalogizátorka. S cieľom poskytovať čo najkvalitnejšie knižnično-informačné služby, vynakladá veľké úsilie efektívnemu získavaniu a spracovaniu knižničných jednotiek a optimálnemu využívaniu finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov pre regionálnu knižnicu. V značnej miere sa podieľa aj na vypracovaní projektov do grantového systému MK SR pre získanie finančných prostriedkov na nákup literatúry. Svojou nevyčerpateľnou energiou sa usiluje o udržiavanie optimálneho zloženia knižničného fondu priebežným vyraďovaním obsahovo neaktuálnej a opotrebovanej literatúry. Je priateľská a ochotná vždy pomôcť druhým. Svojím profesionálnym prístupom usmerňuje aj menej skúsených kolegov. Od nástupu do zamestnania je členkou Spolku slovenských knihovníkov.

 
 

 Komentáre