Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...Zákon 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznámením protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(http://www.mod.gov.sk/data/files/3083_2014-307.pdf)

 

Zodpovedná osoba

 

V Novohradskej knižnici, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór BBSK prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci s plnením úloh hlavného kontrolóra BBSK. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom. Hlavný kontrolór môže plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a zo smernice č. 003/2015/S UHK BBSK poveriť zamestnancov ÚHK BBSK.

 

Podávanie podnetov

 

Podnet je možné podať elektronickou poštou zaslanou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou zaslanou na adresu: BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie“ DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.