Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Poďme si napísať básničku. Kolega hravou formou oboznámil deti Školského klubu ZŠ na Haličskej ul. 7 o to ako si napísať príbehy, básne, referáty, listy, e-maily a iné

 
 

 Komentáre