Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Mesiac marec je spätý nielen s knihami ale aj so sviatkom všetkých žien. Spolok reumatikov v Lučenci na svojom stretnutí spojil tieto dva sviatky. Na úvod sa prítomným prihovoril pán B. Hámorník a následne seniorov nadchlo vystúpenie detí z MŠ.

 
 

 Komentáre