Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...Každoročne sa v priestoroch Novohradskej knižnice počas Týždňa slovenských knižníc stretávajú deti a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, aby sa na pôde knižnice oboznámili s prácou knihovníkov. Práca knihovníkov  nespočíva len v požičiavaní kníh, ale aj v aktivitách, ktorými sa snažíme spestriť naše služby. Srdečne vás pozývame do Novohradskej knižnice na nasledovné aktivity.

 

 

 • 26.02. - 30.03.2018 - výstava obrazov umelca Slavomíra Ďuroša na galérii na oddelení náučnej literatúry
 • 05.03.2018 - Oddelenie pre deti navštívia zástupcovia Únie slabozrakých a nevidiacich, ktorí názorne deťom ukážu ako čítajú knihy slabozrakí a nevidiaci
 • 05.03.2018 - Rozprávky z rozprávkovej skrinky - divadelné predstavenie pre batoľatá s tancom a klasickou hudbou. Podujatie sa uskutoční v maďarskom jazyku.
 • 06.03.2018 - prednáška pre študentov spojená s diskusiou na aktuálnu tému “Novohrad a jeho zaniknuté podoby" s historikom Jánom Aláčom z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
 • 07.03.2018 - našich malých čitateľov v knižnici prevedieme dejinami písma a kníhtlače
 • 08.03. - 09.03.2018 - škôlkári v knižnici - posedenie s deťmi nad novými knihami

 

Členský poplatok na rok pre nových čitateľov je od 05.03.2018 do 09.03.2018 zadarmo


 

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Prezentácia PhDr. J. Kopáčikovej k TSK 2018

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Plagáty TSK 2018 na stiahnutie 

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Knižničná hliadka 2018 na stiahnutie