Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Kniha, najlepší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Práve preto si 13.03.2013 Jednota dôchodcov na svojom pravidelnom stretnutí, ktoré sa konalo v reštaurácii hotela Novohrad pripomenula mesiac marec, neodmysliteľne spätý s knihami. Seniori srdečne privítali spisovateľku Hanu Koškovú, ktorá osobne predniesla jednu zo svojich básní a zároveň predstavila aj ich najnovšiu zbierku "Robotnica na poslednú chvíľu". Spolu s ňou prišli o knihách porozprávať aj pracovníčky Novohradskej knižnice. Klára Volentová nám pripomenula, prečo sa práve marec stal mesiacom knihy a Monika Albertiová predstavila a odporučila nové aj staršie knižné tituly. Boli to knihy nielen na rozšírenie obzoru z oblasti náučnej literatúry ale knihy určené aj na pobavenie. Knihy, ktoré prinášajú príjemne strávený čas a zážitok z čítania samotného. Toto stretnutie s milými ľuďmi, ktorých sme svojím rozprávaním zaujali nás spolu s nimi presvedčilo, že ten, kto si zamiloval vôňu kníh, ten v nich aj našiel lásku na celý život.

 
 

 Komentáre