Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...Ponuka besied, prednášok a výstav na školský rok 2018/2019 (I. polrok)

 

Stredné školy

 

Členský poplatok do knižnice pre žiakov 1. ročníka stredných škôl zadarmo
Pre ostatné ročníky členský poplatok 2 Kultúrne poukazy / 2€

 

SEPTEMBER

 • Výstava – Najkrajší kalendár Slovenska

 

OKTÓBER

 • Prednáška – Historik Mgr. Štefan Chrastina o téme "1. svetová vojna" na oddelení náučnej literatúry

 

NOVEMBER

 • Prednáška (06.11/10:00) – Enviromentalista Jozef Klinda na tému "Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci"
 • Prednáška (08.11/09:30) – Historik Pavol Mičianik na tému "1. svetová vojna - vznik ČSR"

 

DECEMBER

 • Prednáška – Pracovníčka Novohradského múzea na tému "Vianočné a novoročné zvyky a tradície. Obradový folklór tohto sviatočného obdobia"

 

JANUÁR

 • Prednáška – Sociálny pedagógovia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na tému "Prevencia drogových závislostí"

 

FEBRUÁR

 • Prednáška (09.02) – Deň bezpečného internetu

 

MAREC

 • Prednáška – Odborníci z "Únie slabozrakých a nevidiacich" sa budú v rámci mesiaca knihy, venovať téme spojenej s prácou s deťmi so zrakovým postihnutím

 

APRÍL

 • Beseda – Športovci súťažiaci v oblasti fitness budú diskutovať na tému "Dbajme o svoje zdravie a krásu. V zdravom tele, zdravý duch" 

 

MÁJ

 • Prednáška (09.05) – Obdorníci na tému "Deň európy"

 

 

 

Ďalej ponúkame: Informatívnu prípravu o knižnici

 

Pre všetky ročníky stredných škôl:

 • Zapojenie sa do celoslovenskej literárnej súťaže „Literárny Lučenec 2018“