Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 05.02.2013 sa v Novohradskej knižnici konalo tretie z cyklu podujatí v rámci grantového projektu CBA Slovakia s.r.o., Centra pre filantropiu „Seniori v našom meste“. Zaujímavý prehľad o kúpeľnej liečbe a wellness pre seniorov urobili mladí študenti, budúci pracovníci marketingu pre cestovný ruch zo SOŠ, Zvolenská cesta 83, Lučenec. Prednášku o masážach a aromaterapii s ukážkami masérskych techník predniesla p. Marta Randušková, ktorá venovala jeden vstup na masáž v hodnote 10.- € návštevníčke, vylosovanej zo všetkých seniorov, prítomných na podujatí.

Image 038
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 038
Image 037
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 037
Image 036
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 036
Image 035
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 035
Image 034
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 034
Image 033
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 033
Image 032
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 032
Image 031
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 031
Image 030
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 030
Image 029
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 029
Image 028
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 028
Image 027
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 027
Image 026
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 026
Image 025
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 025
Image 024
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 024
Image 023
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 023
Image 022
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 022
Image 021
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 021
Image 020
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 020
Image 019
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 019
Image 018
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 018
Image 017
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 017
Image 016
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 016
Image 015
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 015
Image 014
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 014
Image 013
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 013
Image 012
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 012
Image 011
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 011
Image 010
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 010
Image 009
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 009
Image 008
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 008
Image 007
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 007
Image 006
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 006
Image 005
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 005
Image 004
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 004
Image 003
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 003
Image 002
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 002
Image 001
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 001
Image 039
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 039
Image 040
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 040
Image 041
Seniori v našom meste III - Kúpeľná liečba a wellness Image 041
 
 

 Komentáre