Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 10.12.2012, sa v rámci grantového programu „Seniori v našom meste“ stretli v komunitnej miestnosti Novohradskej knižnice naši pozvaní seniori spolu so zamestnancami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby sme spoločne strávili jedno pekné, zaujímavé, prospešné odpoludnie. Hovorili sme s lekárom, odborníkom na zdravý životný štýl, podľa záujmu im zamestnanci poisťovne zmerali a vyhodnotili životné veličiny. Knižnica prezentovala nové knižné tituly, zakúpené k uvedenej aktivite a zároveň knihy budú slúžiť k vypožičiavaniu širokej čitateľskej verejnosti. Stretnutie bolo spríjemnené degustáciou sypaných čajov čajovne ART a ochutnávkou zdobených medovníčkov a celé sa nieslo v duchu predvianočnej atmosféry. Podujatie sa vydarilo, spokojnosť bola vyjadrená zo strany účastníkov. Veľká vďaka patrí našim spoluorganizátorom a my zamestnanci knižnice sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v januári 2013 na tému z oblasti gastronómie.

Image 032
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 032
Image 031
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 031
Image 030
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 030
Image 029
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 029
Image 028
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 028
Image 027
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 027
Image 026
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 026
Image 025
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 025
Image 024
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 024
Image 023
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 023
Image 022
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 022
Image 021
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 021
Image 020
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 020
Image 019
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 019
Image 018
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 018
Image 017
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 017
Image 016
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 016
Image 015
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 015
Image 014
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 014
Image 013
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 013
Image 012
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 012
Image 011
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 011
Image 010
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 010
Image 009
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 009
Image 008
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 008
Image 007
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 007
Image 006
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 006
Image 005
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 005
Image 004
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 004
Image 003
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 003
Image 002
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 002
Image 001
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 001
Image 033
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 033
Image 034
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 034
Image 035
Seniori v našom meste II - Zdravý životný štýl Image 035
 
 

 Komentáre