Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie Novohradská knižnica uskutočnila stretnutie s profesorkou Fakulty Európskych Štúdií a Regionálneho Rozvoja, bývalou viceprimátorku mesta Lučenec, významnou osobnosťou verejného života Ing. Evou Balážovou, PhD. Stretnutia sa zúčastnili študenti SOŠ technickej, Lučenec. Témou prednášky bola verejná správa a vízia do budúcnosti v rozvoji mesta Lučenec. Beseda motivovala mladých ľudí k osobnostnému rozvoju, a záujmu aktívne sa zúčastňovať vo verejnom a spoločenskom živote rodného mesta alebo obce.

 
 

 Komentáre