Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Verejné obstarávanie

  Verejné obstarávanie

  Rekonštrukcia strechy nad objektom Novohradskej knižnice, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec – II. Etapa.

  Čítať ďalej...

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...PROPOZÍCIE XIII. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE VO VLASTNEJ TVORBE LITERÁRNY LUČENEC 2019

Novohradská knižnica

J. Kármána 2, 984 01  Lučenec

 

V Lučenci 15. apríla 2019

 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Banskobystrický samosprávny kraj

Novohradská knižnica

Mesto Lučenec

 

PODPOROVATELIA SÚŤAŽE

Hlavný partner podujatia:

Fond na podporu umenia

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 

Termín vyhlásenia víťazov

 

19.11.2019

Historická budova RADNICE

Dr. Herza 240/1, 984 01  Lučenec

 

 

Poslanie a cieľ súťaže

 

Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej -Timravy (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 

 

Zásady súťaže

 

 1. Vekové kategórie súťaže
  1. Kategória: 5. - 9. ročník základných skôl a osemročných gymnázií
  2. Kategória: stredné školy
  3. Kategória: dospelí
 2. Literárne formy súťaže:
  • Poézia
  • Próza
 3. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené, nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov
 4. Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách poštou, ako aj e-mail s uvedením: 
  • názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, kontaktné číslo/email adresa
  • u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (viď príloha 1. – návratka)
 5. Maximálny rozsah prác:
  • Poézia: 3-5 básní
  • Próza: 1-2 práce, maximálne 5 strán formátu A4
 6. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie
 7. Súťažné práce hodnotí odborná porota
 8. Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže. Cestovné náklady pre ocenených účastníkov resp. ich doprovodu budú preplatené na základe predložených platných cestovných lístkov verejnej hromadnej dopravy (vrátane predloženia/zaslania aj spätného cestovného lístka), resp. preplatenie nákladov na prepravu prostredníctvom osobného dopravného prostriedku vo výške spotreby PHM uvedenom v technickom preukaze. Cestovné výdavky sú hradené doprovodu (1 osoba) súťažiacich len v kategóriách: 
  • kategória 5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií
  • kategória stredné školy
 9. Termín zaslania prác je do 4.10.2019 prostredníctvom elektronického formulára na stránke nklc.sk alebo písomne/elektronicky na kontakt:
  • Mgr. Monika Šatarová
  • Novohradská knižnica
  • Adresa: J. Kármána 2, 984 01  Lučenec
  • Tel.: +421 47/4511932
  • Mail:
   • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 10. Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
 11. Pri zasielaní prác vás žiadame o prípadný váš súhlas s uverejnením vybraných súťažných prác na web stránke Novohradskej knižnice, respektívne zborníku