Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Slovenská asociácia knižníc a Mesto Lučenec dňa 14.11.2012 slávnostne ocenili amatérskych autorov celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia, próza, Literárny Lučenec 2012. Slávnostný akt ocenenia sa konal v Obradnej sále MsÚ v Lučenci. Odborná porota z počtu 95 súťažiacich, ktorí zaslali spolu do súťaže 194 prác, ocenila 16 autorov v III. vekových kategóriách, deti, mládež a dospelí. Komisia udelila aj 2 mimoriadne ceny, cenu riaditeľky knižnice a cenu primátorky mesta. Ocenený autor cenou primátorky mesta, Peter Balko sa za neúčasť na slávnostnom vyhodnotení literárnej súťaže ospravedlnil listom, v ktorom nám poslal krásne vyznanie a poďakovanie, ktoré odznelo v obradnej sieni a rozcítilo nejedného z účastníkov. V závere slávnostného vyhodnotenia sme skonštatovali, že poslanie a cieľ súťaže bol splnený, prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.

Image 091
Literárny Lučenec 2012 Image 091
Image 090
Literárny Lučenec 2012 Image 090
Image 089
Literárny Lučenec 2012 Image 089
Image 088
Literárny Lučenec 2012 Image 088
Image 087
Literárny Lučenec 2012 Image 087
Image 086
Literárny Lučenec 2012 Image 086
Image 085
Literárny Lučenec 2012 Image 085
Image 084
Literárny Lučenec 2012 Image 084
Image 083
Literárny Lučenec 2012 Image 083
Image 082
Literárny Lučenec 2012 Image 082
Image 081
Literárny Lučenec 2012 Image 081
Image 080
Literárny Lučenec 2012 Image 080
Image 079
Literárny Lučenec 2012 Image 079
Image 078
Literárny Lučenec 2012 Image 078
Image 077
Literárny Lučenec 2012 Image 077
Image 076
Literárny Lučenec 2012 Image 076
Image 075
Literárny Lučenec 2012 Image 075
Image 074
Literárny Lučenec 2012 Image 074
Image 073
Literárny Lučenec 2012 Image 073
Image 072
Literárny Lučenec 2012 Image 072
Image 071
Literárny Lučenec 2012 Image 071
Image 070
Literárny Lučenec 2012 Image 070
Image 069
Literárny Lučenec 2012 Image 069
Image 068
Literárny Lučenec 2012 Image 068
Image 067
Literárny Lučenec 2012 Image 067
Image 066
Literárny Lučenec 2012 Image 066
Image 065
Literárny Lučenec 2012 Image 065
Image 064
Literárny Lučenec 2012 Image 064
Image 063
Literárny Lučenec 2012 Image 063
Image 062
Literárny Lučenec 2012 Image 062
Image 061
Literárny Lučenec 2012 Image 061
Image 060
Literárny Lučenec 2012 Image 060
Image 059
Literárny Lučenec 2012 Image 059
Image 058
Literárny Lučenec 2012 Image 058
Image 057
Literárny Lučenec 2012 Image 057
Image 056
Literárny Lučenec 2012 Image 056
Image 055
Literárny Lučenec 2012 Image 055
Image 054
Literárny Lučenec 2012 Image 054
Image 053
Literárny Lučenec 2012 Image 053
Image 052
Literárny Lučenec 2012 Image 052
Image 051
Literárny Lučenec 2012 Image 051
Image 050
Literárny Lučenec 2012 Image 050
Image 049
Literárny Lučenec 2012 Image 049
Image 048
Literárny Lučenec 2012 Image 048
Image 047
Literárny Lučenec 2012 Image 047
Image 046
Literárny Lučenec 2012 Image 046
Image 045
Literárny Lučenec 2012 Image 045
Image 044
Literárny Lučenec 2012 Image 044
Image 043
Literárny Lučenec 2012 Image 043
Image 042
Literárny Lučenec 2012 Image 042
Image 041
Literárny Lučenec 2012 Image 041
Image 040
Literárny Lučenec 2012 Image 040
Image 039
Literárny Lučenec 2012 Image 039
Image 038
Literárny Lučenec 2012 Image 038
Image 037
Literárny Lučenec 2012 Image 037
Image 036
Literárny Lučenec 2012 Image 036
Image 035
Literárny Lučenec 2012 Image 035
Image 034
Literárny Lučenec 2012 Image 034
Image 033
Literárny Lučenec 2012 Image 033
Image 032
Literárny Lučenec 2012 Image 032
Image 031
Literárny Lučenec 2012 Image 031
Image 030
Literárny Lučenec 2012 Image 030
Image 029
Literárny Lučenec 2012 Image 029
Image 028
Literárny Lučenec 2012 Image 028
Image 027
Literárny Lučenec 2012 Image 027
Image 026
Literárny Lučenec 2012 Image 026
Image 025
Literárny Lučenec 2012 Image 025
Image 024
Literárny Lučenec 2012 Image 024
Image 023
Literárny Lučenec 2012 Image 023
Image 022
Literárny Lučenec 2012 Image 022
Image 021
Literárny Lučenec 2012 Image 021
Image 020
Literárny Lučenec 2012 Image 020
Image 019
Literárny Lučenec 2012 Image 019
Image 018
Literárny Lučenec 2012 Image 018
Image 017
Literárny Lučenec 2012 Image 017
Image 016
Literárny Lučenec 2012 Image 016
Image 015
Literárny Lučenec 2012 Image 015
Image 014
Literárny Lučenec 2012 Image 014
Image 013
Literárny Lučenec 2012 Image 013
Image 012
Literárny Lučenec 2012 Image 012
Image 011
Literárny Lučenec 2012 Image 011
Image 010
Literárny Lučenec 2012 Image 010
Image 009
Literárny Lučenec 2012 Image 009
Image 008
Literárny Lučenec 2012 Image 008
Image 007
Literárny Lučenec 2012 Image 007
Image 006
Literárny Lučenec 2012 Image 006
Image 005
Literárny Lučenec 2012 Image 005
Image 004
Literárny Lučenec 2012 Image 004
Image 003
Literárny Lučenec 2012 Image 003
Image 002
Literárny Lučenec 2012 Image 002
Image 001
Literárny Lučenec 2012 Image 001
Image 092
Literárny Lučenec 2012 Image 092
Image 093
Literárny Lučenec 2012 Image 093
Image 094
Literárny Lučenec 2012 Image 094
Image 095
Literárny Lučenec 2012 Image 095
Image 096
Literárny Lučenec 2012 Image 096
Image 097
Literárny Lučenec 2012 Image 097
Image 098
Literárny Lučenec 2012 Image 098
Image 099
Literárny Lučenec 2012 Image 099
Image 100
Literárny Lučenec 2012 Image 100
 
 

 Komentáre