Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Pani knihovníčka deťom v úvode porozprávala vznik písma, jeho dejiny a ďalej sa venovali spoločnému hlasnému čítaniu.

 
 

 Komentáre